SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

PRITOŽBE

Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Pritožba se lahko odda prek elektronskega naslova mojca.zupan1@siol.net. ali pisno na naslov: POSTELJA ZUPAN , Zupan Mojca s.p., Vransko 41, 3305 Vransko.

 Če sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem pristojno sodišče  v Celju.

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi POSTELJA ZUPAN, Zupan Mojca s.p., ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega  za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 
 

Copyright ©® 2005 - www.postelje-zupan.si - Vse pravice pridržane (ALL RIGHTS RESERVED)