Postelja  Zupan

Pogoji poslovanja
Mojca Zupan, s.p.
Vransko 41, 
3305 Vransko
GSM: 041 623 327
041 668 981
e- pošta:
mojca.zupan1@siol.net
PRITOŽBE
Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Pritožba se lahko odda prek elektronskega naslova mojca.zupan1@siol.net. ali pisno na naslov: POSTELJA ZUPAN , Zupan Mojca s.p., Vransko 41, 3305 Vransko.
Če sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem pristojno sodišče v Celju.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV
Skladno z zakonskimi normativi POSTELJA ZUPAN, Zupan Mojca s.p., ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Navedena ureditev izhaja iz 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.